קטע:מצודות על תהלים קיט יז

מצודת דוד

"גמול" - ר"ל גמול חסד על עבדך שאחיה למען אשמור דבריך ולא בעבור הנאות עוה"ז