פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"בדרך" - שמחתי בהיותי הולך בדרך עדותיך כמו השמח על רבוי הון