קטע:מצודות על תהלים קיט יג

מצודת דוד

"בשפתי" - כי משפטי התורה ספרתי בשפתי ללמדם לזולתי א"כ כשתלמדני אועיל גם לזולתי