קטע:מצודות על תהלים קיט יב

מצודת דוד

"ברוך" - אומר אני ברוך אתה ה' על נתינת חוקיך ואשאל ממך שתלמדני אותם ר"ל תן בלבי בינה להבינם