פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים קיט ה

מצודת דוד

"אחלי" - אבקש מה' שיהיו דרכי נכונים לשמור חוקיך ר"ל לסייע אותי מן השמים

מצודת ציון

"אחלי" - ענין בקשה כמו אחלי אדוני לפני הנביא (מלכים ב ה)