פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים קיט ד

מצודת דוד

"אתה" - הלא אתה ה' צויתה פקודיך ואין ראוי א"כ להקל בהם ראש ונכון הוא לשמור מאוד