קטע:מצודות על תהלים קיח כח

מצודת דוד

"אלי אתה" - הלא אתה חזקי מעולם ולזה אודך וארוממך