פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים קיח כד

מצודת דוד

"זה היום" - יום הגאולה ההיא עשה ה' ולזה נגילה ונשמחה בו כי בוודאי לעולם תהיה לא כמעשה בשר ודם שאינו מתקיים

מצודת ציון

"נגילה" - מלשון גילה ושמחה