קטע:מצודות על תהלים קיח כא

מצודת דוד

"כי עניתני" - כי ענית לי בעת קראי לך והיית לי לישועה

מצודת ציון

"עניתני" - מלשון עניה ותשובה