קטע:מצודות על תהלים קיח כ

מצודת דוד

"זה השער לה'" - הלא זה השער של ה' עשוי הוא להיות צדיקים באים בו להלל לה' ואבוא בהם גם אני להודות לה'