מצודות על תהלים קיח י


מצודת דוד

"כל גוים" - הם חיל גוג

"בשם ה'" - ר"ל אבטח בשם ה' אשר אכריתם

מצודת ציון

"אמילם" - ענין כריתה כמו ימולל ויבש (לעיל צ)