קטע:מצודות על תהלים קיח ב

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"יאמר נא" - עתה בעת הגאולה יאמר ישראל בהודות לה' אשר לעולם חסדו