קטע:מצודות על תהלים קיד ד

מצודת דוד

"ההרים רקדו" - בשעת מתן תורה רקדו ההרים כאילים מגודל החרדה

מצודת ציון

"רקדו" - קפצו