קטע:מצודות על תהלים קיד ג

מצודת דוד

"הירדן" - בימי יהושוע סיבב הירדן לחזור לאחור לבלתי לכת דרך מהלכו

"הים ראה" - את ישראל באים אל תוך הים ונס ממקומו ונעשה חרב

מצודת ציון

"יסוב" - מלשון סבוב