קטע:מצודות על תהלים קיג ז

מצודת דוד

"מאשפות" - כפל הדבר במ"ש

"מקימי" - בהשגחתו מקים את הדל מן העפר

מצודת ציון

"מאשפות" - ענין דומן וזבל