פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים קיג ג

מצודת דוד

"ממזרח" - מפי היושבים במזרח וגו' מפי כולם מהולל שם ה'

מצודת ציון

"ממזרח שמש" - ממקום זריחת השמש

"עד מבואו" - עד מקום שקיעתו והוא פאת המערב