קטע:מצודות על תהלים קיב י

מצודת דוד

"רשע" - כאשר יראה הרשע את זאת יכעוס בעצמו לגודל הקנאה ויחרוק שניו כדרך המתקצף ולבבו ימס בקרבו ברוב הקנאה אולם תאותו תהיה אבודה ולא יוכל למלאותה לעשות אל הצדיק ההוא מאומה רע

מצודת ציון

"יחרק" - ענינו שחיקת וטחינת השנים אלו באלו בהתקצף האדם על חבירו כמו ויחרקו שן (איכה ב)