פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים קט כב

מצודת דוד

"כי עני" - אני נכנע ומושפל כעני ואביון ולבי נעשה חלל בקרבי מגודל הפחד והתוגה