קטע:מצודות על תהלים קט כ

מצודת דוד

"זאת פעולת" - זהו גמול פעולת שטני מאת ה' וגמול הדוברים רע על נפשי

מצודת ציון

"שוטני" - אויבי ושונאי