קטע:מצודות על תהלים קט יז

מצודת דוד

"ולא חפץ בברכה" - לא רצה לעשות דברים אשר הברכה מעותדת לבוא עליהם ולכן תהיה הברכה ההיא רחוקה ממנו

"ויאהב קללה" - אהב לעשות דברים אשר הקללה מעותדת לבוא עליהם ולכן תבא עליו הקללה המעותדת