קטע:מצודות על תהלים קט יג

מצודת דוד

"יהי אחריתו" - בנו יהיה לכריתה ובדור האחר שאחר בנו ר"ל בדור השלישי ימח שם האב והבן כי ימותו ואינם וישכחו מן הלב

מצודת ציון

"אחריתו" - בנו וכן ולא לאחריתו (דנייאל יא)

"ימח" - ענין מחיקה