קטע:מצודות על תהלים קט טו

מצודת דוד

"יהיו נגד ה'" - לקטרג עליו ובעבור זה יכרת זכרם מן הארץ