קטע:מצודות על תהלים קטז יג

מצודת דוד

"כוס" - אשא לבה"מ כוס מלא נסכים על הישועות אשר עשה לי ואקרא אז בשם ה'