קטע:מצודות על תהלים קטז טו

מצודת דוד

"יקר" - הן ראיתי כי יקר וקשה הדבר לפני המקום להביא המות על חסידיו בלא עתם ולזה הרבה לי נסים

מצודת ציון

"יקר" - עניינו קשה וכן ויקר פדיון נפשם (לעיל מ"ט)