קטע:מצודות על תהלים קטז ז

מצודת דוד

"שובי" - ר"ל כאשר קראתי לה' בהדברים האלה אמרתי לנפשי בהבטחה את נפשי שובי למנוחה שלך כי ה' גמל טוב עליך מאז וכן גם עתה נתקבלה התפלה

מצודת ציון

"למנוחיכי" - היו"ד יתירה וכן עליכי