קטע:מצודות על תהלים קטז ו

מצודת דוד

"שומר" - הלא אתה ה' שומר פתאים עם שאין בהם דעת לשמור את עצמם

"דלותי" - כשהייתי דל ועני הוא יושיע לי

מצודת ציון

"פתאים" - מלשון פתי וסכל