קטע:מצודות על תהלים קטז ה

מצודת דוד

"חנון ה'" - כי אתה ה' חנון וצדיק ואתה אלהינו מרחם