קטע:מצודות על תהלים קטז ג

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"אפפוני" - כאשר סבבו אותי מכאובי מות ומצאו אותי צרות השאול ומצאתי צרה ויגון וכפל הדבר במ"ש לרוב הצרות והתקרבם

מצודת ציון

"אפפוני" - ענין סבוב כמו אפפו עלי רעות (לעיל מ)

"חבלי" - ענין מכאוב כמו צירים וחבלים (ישעיהו י"ג)

"ומצרי" - מלשון צרה