קטע:מצודות על תהלים קטז א

מצודת דוד

"אהבתי" - סרס המקרא אהבתי ה' כי הוא ישמע את קולי ואת תחנוני וא"כ מהדין עלי לאהבו