פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים קטו יב

מצודת דוד

"ה' זכרנו" - ה' אשר זכרנו מעולם הוא יברך וחוזר ומפרש את מי יברך ואמר יברך את בית ישראל וגו'