קטע:מצודות על תהלים קטו ט

מצודת דוד

"ישראל" - אבל ישראל הוא בוטח בה' כי מעולם הוא עזרם ומגינם ר"ל הוא למו למחסה כמו מגן על הלובשו