קטע:מצודות על תהלים קטו ז

מצודת דוד

"ידיהם" - עם כי ידיהם עשויים המה הלא לא ימששון בהם

מצודת ציון

"ימישון" - מלשון משוש ונגיעה בדבר מה וכן אולי ימושני אבי (בראשית כז)

"יהגו" - ענינו קול צפצוף וכן אהגה כיונה (ישעיהו לח)ר"ל אפילו קול צפצוף בעלמא אין בהם

"בגרונם" - בצוארם