קטע:מצודות על תהלים קטו ה

מצודת דוד

"פה להם" - עם כי יש להם פה הלא לא ידברו וגו'