פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים קז לז

מצודת דוד

"פרי תבואה" - הכרמים יעשו פרי והשדות תבואה

"ויעשו" - השדות והכרמים