קטע:מצודות על תהלים קז לד

מצודת דוד

"מרעת" - ר"ל לא על חנם יעשה כזאת כ"א בעבור רעת יושביה וגמולם הוא משלם

"ארץ פרי" - ואז הארץ העושה פרי תהיה נהפך להיות עפרה מלוח בל יעשה פרי