קטע:מצודות על תהלים קז לג

מצודת דוד

"ומוצאי וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"ישם נהרות" - ר"ל מלבד הנסים האלה יעשה עוד פלאות דבר וחלופו כי ישם נהרות להיות מקום יובש כמדבר

מצודת ציון

"לצמאון" - למקום צמא ויובש