קטע:מצודות על תהלים קז כ

מצודת דוד

"משחיתותם" - משחת הקבר שהיה קרוב להם

"ישלח דברו" - לא כרפואת הרופאים שהמה בסממנים כ"א מרפא במאמרו

מצודת ציון

"משחיתותם" - מלשון שחת ובור