קטע:מצודות על תהלים קז יב

מצודת דוד

"ויכנע" - ולכן הכניע לבם בעמל המאסר וכשלו בצרה ולא מצאו עוזר