קטע:מצודות על תהלים קז יא

מצודת דוד

"כי המרו" - ובגמול העונש בא על כי המרו אמרי אל

מצודת ציון

"המרו" - מלשון מרי ומרד

"נאצו" - ענין בזיון