פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים קז ד

מצודת דוד

"תעו" - פעמים תעו במדבר שממה ולא מצאו דרך ההולך לעיר מיושבת