קטע:מצודות על תהלים קז ג

מצודת דוד

"ומים" - מאיי הים

"ומארצות" - האנשים אשר קבצם מארצות המזרח וגו' לשוב למקומם