קטע:מצודות על תהלים קו מו

מצודת דוד

"לרחמים" - להיות שוביהם מרחמים עליהם לבל יכבידו עולם

מצודת ציון

"שוביהם" - מלשון שביה