קטע:מצודות על תהלים קו לה


מצודת ציון

"ויתערבו" - מלשון תערובות