קטע:מצודות על תהלים קו יג

מצודת דוד

"לא חכו" - לא המתינו עד ישמעו עצת ה' מה היא כאשר באמת המתיק להם המים

"מהרו" - בזמן מועט שכחו מעשה ה' והתלוננו במרה על מרירת המים

מצודת ציון

"חכו" - ענין המתנה כמו לכן חכו לי (צפניה ג)