קטע:מצודות על תהלים קו ד

מצודת דוד

"זכרני" - התפלל דוד על עצמו ואמר זכור גם אותי כשתהיה מרוצה לעמך ופקדני לטובה בעת בוא ישועתך

מצודת ציון

"פקדני" - ענין השגחה וזכרון