פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים קה מה

מצודת דוד

"הללויה" - לזה הללו את ה' על הטובה שעשה לאבותינו

"בעבור" - כל הטובה הזאת עשה ה' להם למען ישמרו חוקיו וגו'