קטע:מצודות על תהלים קה מד


מצודת ציון

"ועמל" - עושר האדם נקרא עמל כי בא בעמל רב וביגיעה