קטע:מצודות על תהלים קה מב

מצודת דוד

"כי זכר" - ה' את דבר קדשו אשר הבטיח את אברהם עבדו