קטע:מצודות על תהלים קה לג

מצודת דוד

"ויך" - הברד הכה עצי גפנם ותאנתם