מצודות על תהלים קה לג

<< מצודות על תהלים • פרק קה >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • כח • ל • לב • לג • לד • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מד • מה • 


מצודת דוד

"ויך" - הברד הכה עצי גפנם ותאנתם