קטע:מצודות על תהלים קה כח

מצודת דוד

"ולא מרו" - האותות לא מרו דבר ה' וכאשר צוה כן היה וכן באו

"ויחשיך" - החשיך את הארץ

מצודת ציון

"מרו" - ענין מרד וסרוב